Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.9.4

Verš

śrī-ṛṣir uvāca
jitaṁ te deva-deveśa
prapannārti-harācyuta
vareṇaitāvatālaṁ no
yad bhavān samadṛśyata

Synonyma

śrī-ṛṣiḥ uvāca — mudrc řekl; jitam — vítĕzný; te — Ty; deva-deva-īśa — ó Pane pánů; prapanna — toho, kdo je odevzdán; ārti-hara — ó ty, jenž odstraňuješ veškeré utrpení; acyuta — ó neselhávající; vareṇa — s požehnáním; etāvatā — tolik; alam — dost; naḥ — námi; yat — že; bhavān — Ty; samadṛśyata — byl jsi spatřen.

Překlad

Mudrc řekl: Ó Pane pánů, sláva Tobĕ! Ó Pane Acyuto, odstraňuješ veškeré utrpení oddaných, kteří se Ti odevzdali. To, že jsi mi umožnil Tĕ spatřit, je pro mne veškerým požehnáním, které si přeji.