Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.9.28-29

Verš

khaṁ rodasī bhā-gaṇān adri-sāgarān
dvīpān sa-varṣān kakubhaḥ surāsurān
vanāni deśān saritaḥ purākarān
kheṭān vrajān āśrama-varṇa-vṛttayaḥ
mahānti bhūtāny atha bhautikāny asau
kālaṁ ca nānā-yuga-kalpa-kalpanam
yat kiñcid anyad vyavahāra-kāraṇaṁ
dadarśa viśvaṁ sad ivāvabhāsitam

Synonyma

kham — obloha; rodasī — nebesa a zemĕ; bhā-gaṇān — všechny hvĕzdy; adri — hory; sāgarān — a oceány; dvīpān — velké ostrovy; sa-varṣān — spolu s kontinenty; kakubhaḥ — svĕtové strany; sura-asurān — svatí oddaní a démoni; vanāni — lesy; deśān — různé zemĕ; saritaḥ — řeky; pura — mĕsta; ākarān — a doly; kheṭān — zemĕdĕlské vesnice; vrajān — pastviny krav; āśrama-varṇa — různých duchovních a společenských rozdĕlení společnosti; vṛttayaḥ — činnosti; mahānti bhūtāni — základní složky přírody; atha — a; bhautikāni — veškeré jejich hrubohmotné projevy; asau — on; kālam — čas; ca — také; nānā-yuga-kalpa — různých vĕků a Brahmových dnů; kalpanam — usmĕrňující činitel; yat kiñcit — cokoliv; anyat — ostatní; vyavahāra-kāraṇam — vĕc zamýšlená k použití v hmotném životĕ; dadarśa — vidĕl; viśvam — vesmír; sat — skutečný; iva — jako kdyby; avabhāsitam — projevený.

Překlad

Mudrc vidĕl celý vesmír: oblohu, nebesa a zemi, hvĕzdy, hory, oceány, velké ostrovy a kontinenty, rozlohy na všech svĕtových stranách, svaté i démonské živé bytosti, lesy, zemĕ, řeky, mĕsta, doly, zemĕdĕlské vesnice, pastviny krav a předepsané společenské i duchovní činnosti různých společenských tříd. Vidĕl také základní složky stvoření spolu s jejich vedlejšími produkty i samotný čas, který usmĕrňuje střídání nesčetných vĕků v Brahmových dnech. Navíc vidĕl vše ostatní stvořené pro použití v hmotném životĕ. To vše vidĕl před sebou, jako by to bylo skutečné.