Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.9.22-25

Verš

mahā-marakata-śyāmaṁ
śrīmad-vadana-paṅkajam
kambu-grīvaṁ mahoraskaṁ
su-nasaṁ sundara-bhruvam
śvāsaijad-alakābhātaṁ
kambu-śrī-karṇa-dāḍimam
vidrumādhara-bhāseṣac-
choṇāyita-sudhā-smitam
padma-garbhāruṇāpāṅgaṁ
hṛdya-hāsāvalokanam
śvāsaijad-vali-saṁvigna-
nimna-nābhi-dalodaram
cārv-aṅgulibhyāṁ pāṇibhyām
unnīya caraṇāmbujam
mukhe nidhāya viprendro
dhayantaṁ vīkṣya vismitaḥ

Synonyma

mahā-marakata — jako velký smaragd; śyāmam — tmavĕ modrý; śrīmat — překrásná; vadana-paṅkajam — Jeho lotosu podobná tvář; kambu — jako lastura; grīvam — Jeho krk; mahā — široká; uraskam — jehož hruď; su-nasam — překrásný nos; sundara-bhruvam — překrásné obočí; śvāsa — Jeho dechem; ejat — třesoucí se; alaka — vlasy; ābhātam — zářivé; kambu — jako lastura; śrī — krásné; karṇa — Jeho uši; dāḍimam — připomínající kvĕty granátových jablek; vidruma — jako korál; adhara — Jeho rtů; bhāsā — září; īṣat — lehce; śoṇāyita — načervenalé; sudhā — nektarový; smitam — Jeho úsmĕv; padma-garbha — jako kvĕtní lůžko lotosu; aruṇa — načervenalé; apāṅgam — koutky očí; hṛdya — okouzlujícím; hāsa — s úsmĕvem; avalokanam — Jeho výraz; śvāsa — Jeho dechem; ejat — pohybovalo; vali — záhyby; saṁvigna — zakřivenými; nimna — hlubokým; nābhi — pupkem; dala — jako list; udaram — jehož břicho; cāru — přitažlivými; aṅgulibhyām — prsty; pāṇibhyām — svých dvou rukou; unnīya — vzal; caraṇa-ambujam — svoji lotosovou nohu; mukhe — do svých úst; nidhāya — vložil; vipra-indraḥ — nejlepší z brāhmaṇů, Mārkaṇḍeya; dhayantam — pil; vīkṣya — když vidĕl; vismitaḥ — žasl.

Překlad

Tmavĕ modrá pleť nemluvnĕte mĕla barvu dokonalého smaragdu, Jeho lotosu podobná tvář zářila bohatstvím krásy a na krku mĕlo rýhy podobné tĕm na lastuře. Mĕlo širokou hruď, jemnĕ tvarovaný nos, překrásné obočí a roztomilé uši připomínající kvĕty granátových jablek, uvnitř zatočené jako spirály lastury. Koutky očí mĕlo načervenalé jako kvĕtní lůžko lotosu a záře Jeho korálům podobných rtů dodávala Jeho nektarovému okouzlujícímu úsmĕvu lehce načervenalý nádech. Když dýchalo, Jeho nádherné vlasy se třásly a Jeho pupek byl zakřiven pohybujícími se záhyby kůže na břiše, které připomínalo list banyánu. Vznešený brāhmaṇa s úžasem sledoval, jak si to nemluvnĕ svými vznešenými prsy uchopilo nohu, strčilo si palec do pusy a začalo jej cucat.

Význam

To malé dítĕ byl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura vysvĕtluje, že si Pán Kṛṣṇa říkal: „Tolik oddaných dychtí po nektaru Mých lotosových nohou, proto jej sám ochutnám.“ Tak si Pán, hrající si jako obyčejné dítĕ, začal cucat palec.