Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.9.16

Verš

kṣut-tṛṭ-parīto makarais timiṅgilair
upadruto vīci-nabhasvatāhataḥ
tamasy apāre patito bhraman diśo
na veda khaṁ gāṁ ca pariśrameṣitaḥ

Synonyma

kṣut — hladem; tṛṭ — a žízní; parītaḥ — zmožen; makaraiḥmakarami, druhem obrovského krokodýla; timiṅgilaiḥ — a timiṅgilami, druhem obrovské ryby, která se živí velrybami; upadrutaḥ — sužován; vīci — vlnami; nabhasvatā — a vĕtrem; āhataḥ — trápen; tamasi — do temnoty; apāre — neomezené; patitaḥ — uvržen; bhraman — pohyboval se; diśaḥ — svĕtové strany; na veda — nepoznával; kham — nebe; gām — zemi; ca — a; pariśrama-iṣitaḥ — přemožen únavou.

Překlad

Sužován hladem a žízní, napadán obrovskými makarami a timiṅgilami a bičován vĕtrem a vlnami se bezcílnĕ pohyboval nezmĕrnou temnotou, do které byl uvržen. S rostoucím vyčerpáním ztratil veškerou schopnost orientace, takže nedokázal rozlišit nebe od zemĕ.