Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.6

Verš

sūta uvāca
praśnas tvayā maharṣe ’yaṁ
kṛto loka-bhramāpahaḥ
nārāyaṇa-kathā yatra
gītā kali-malāpahā

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; praśnaḥ — otázka; tvayā — tvoje; mahā-ṛṣe — ó velký mudrci Śaunako; ayam — tato; kṛtaḥ — položená; loka — celého svĕta; bhrama — klam; apahaḥ — jenž odstraní; nārāyaṇa-kathā — rozhovor o Nejvyšším Pánu, Nārāyaṇovi; yatra — ve kterém; gītā — zpívá se; kali-mala — znečištĕní současným vĕkem Kali; apahā — odstraní.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Ó velký mudrci Śaunako, samotná tvoje otázka pomůže odstranit klam každé bytosti, protože vede k tématům týkajícím se Pána Nārāyaṇa, která odstraní znečištĕní tohoto vĕku Kali.