Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.42

Verš

tasyāvituḥ sthira-careśitur aṅghri-mūlaṁ
yat-sthaṁ na karma-guṇa-kāla-rajaḥ spṛśanti
yad vai stuvanti ninamanti yajanty abhīkṣṇaṁ
dhyāyanti veda-hṛdayā munayas tad-āptyai

Synonyma

tasya — o Nĕm; avituḥ — ochránci; sthira-cara — nehybných i pohyblivých živých bytostí; īśituḥ — nejvyšší vládce; aṅghri-mūlam — chodidel Jeho lotosových nohou; yat-stham — toho, kdo se u nich nachází; na — ne; karma-guṇa-kāla — hmotných činností, hmotných vlastností a času; rajaḥ — znečištĕní; spṛśanti — dotkne se; yat — koho; vai — vskutku; stuvanti — chválí; ninamanti — klaní se; yajanti — uctívají; abhīkṣṇam — neustále; dhyāyanti — meditují o; veda-hṛdayāḥ — kteří vstřebali podstatu Véd; munayaḥ — mudrci; tat-āptyai — aby Ho dosáhli.

Překlad

Každý, kdo přijme útočištĕ u Tvých lotosových nohou, nemůže být nikdy znečištĕn hmotnými činnostmi, hmotnými vlastnostmi nebo časem, protože jsi ochráncem a nejvyšším vládcem všech pohyblivých i nehybných živých bytostí. Velcí mudrci, kteří vstřebali smysl Véd, se k Tobĕ modlí a při každé příležitosti se Ti klaní, neustále Tĕ uctívají a meditují o Tobĕ, aby získali Tvou společnost.