Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.36

Verš

sa tat-sandarśanānanda-
nirvṛtātmendriyāśayaḥ
hṛṣṭa-romāśru-pūrṇākṣo
na sehe tāv udīkṣitum

Synonyma

saḥ — on, Mārkaṇḍeya; tat — Jich; sandarśana — ze spatření; ānanda — z extáze; nirvṛta — potĕšeno; ātma — jehož tĕlo; indriya — smysly; āśayaḥ — a mysl; hṛṣṭa — ježily se; romā — chlupy na tĕle; aśru — slz; pūrṇa — plné; akṣaḥ — jeho oči; na sehe — nebyl schopen; tau — na nĕ; udīkṣitum — pohlédnout.

Překlad

Extáze způsobená tím, že je vidí, zcela uspokojila Mārkaṇḍeyovo tĕlo, mysl a smysly a způsobila, že se mu zježily chlupy na tĕle a oči mu zalily slzy. Mārkaṇḍeya tím byl zcela přemožen a bylo pro nĕho tĕžké na Nĕ hledĕt.