Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.35

Verš

te vai bhagavato rūpe
nara-nārāyaṇāv ṛṣī
dṛṣṭvotthāyādareṇoccair
nanāmāṅgena daṇḍa-vat

Synonyma

te — Oni; vai — vskutku; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; rūpe — osobní projevy; nara-nārāyaṇau — Nara a Nārāyaṇa; ṛṣī — oba mudrce; dṛṣṭvā — když vidĕl; utthāya — povstal; ādareṇa — s úctou; uccaiḥ — velkou; nanāma — poklonil se; aṅgena — celým tĕlem; daṇḍa-vat — jako tyč.

Překlad

Tito dva mudrci Nara a Nārāyaṇa byli přímými osobními podobami Nejvyššího Pána. Když je Mārkaṇḍeya Ṛṣi uvidĕl, okamžitĕ vstal a s velkou úctou se Jim poklonil tak, že před nimi padl na zem jako tyč.