Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.26-27

Verš

krīḍantyāḥ puñjikasthalyāḥ
kandukaiḥ stana-gauravāt
bhṛśam udvigna-madhyāyāḥ
keśa-visraṁsita-srajaḥ
itas tato bhramad-dṛṣṭeś
calantyā anu kandukam
vāyur jahāra tad-vāsaḥ
sūkṣmaṁ truṭita-mekhalam

Synonyma

krīdantyāḥ — která si hrála; puñjikasthalyāḥ — apsary jménem Puñjikasthalī; kandukaiḥ — s nĕkolika míčky; stana — jejích ňader; gauravāt — velkou vahou; bhṛśam — velmi; udvigna — přetížen; madhyāyāḥ — její pas; keśa — z jejích vlasů; visraṁsita — spadla; srajaḥ — kvĕtinová girlanda; itaḥ tataḥ — sem a tam; bhramat — tĕkaly; dṛṣṭeḥ — jejíž oči; calantyāḥ — jež bĕhala okolo; anu kandukam — za svým míčkem; vāyuḥ — vítr; jahāra — odnesl; tat-vāsaḥ — její šaty; sūkṣmam — pĕkný; truṭita — uvolnil se; mekhalam — opasek.

Překlad

Apsarā Puñjikasthalī předvádĕla hru s mnoha míčky. Zdálo se, že její pas je přetížen vahou jejích ňader a její kvĕtinový vĕnec ve vlasech se rozpletl. Když bĕhala za svými míčky, tĕkajíce pohledem sem a tam, uvolnil se opasek na jejích tenkých šatech a vítr jí je odnesl.