Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Text

gandharvāpsarasaḥ kāmaṁ
vasanta-malayānilau
munaye preṣayām āsa
rajas-toka-madau tathā
gandharvāpsarasaḥ kāmaṁ
vasanta-malayānilau
munaye preṣayām āsa
rajas-toka-madau tathā

Synonyma

Synonyms

gandharva-apsarasaḥ — nebeské zpĕváky a tanečnice; kāmam — Amora; vasanta — jaro; malaya-anilau — a osvĕžující vánek z vrchů Malaya; munaye — k mudrci; preṣayām āsa — poslal; rajaḥ-toka — dítĕ vášnĕ, chamtivost; madau — a omámení; tathā — také.

gandharva-apsarasaḥ — the celestial singers and dancing girls; kāmam — Cupid; vasanta — the spring season; malaya-anilau — and the refreshing breeze from the Malaya Hills; munaye — to the sage; preṣayām āsa — he sent; rajaḥ-toka — the child of passion, greed; madau — and intoxication; tathā — also.

Překlad

Translation

Aby překazil mudrcovy duchovní praktiky, poslal k nĕmu Pán Indra Amora, překrásné nebeské zpĕváky a tanečnice, jaro a santálem provonĕný vánek z vrchů Malaya spolu se ztĕlesnĕnou chamtivostí a omámením.

To ruin the sage’s spiritual practice, Lord Indra sent Cupid, beautiful celestial singers, dancing girls, the season of spring and the sandalwood-scented breeze from the Malaya Hills, along with greed and intoxication personified.