Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.16

Verš

gandharvāpsarasaḥ kāmaṁ
vasanta-malayānilau
munaye preṣayām āsa
rajas-toka-madau tathā

Synonyma

gandharva-apsarasaḥ — nebeské zpĕváky a tanečnice; kāmam — Amora; vasanta — jaro; malaya-anilau — a osvĕžující vánek z vrchů Malaya; munaye — k mudrci; preṣayām āsa — poslal; rajaḥ-toka — dítĕ vášnĕ, chamtivost; madau — a omámení; tathā — také.

Překlad

Aby překazil mudrcovy duchovní praktiky, poslal k nĕmu Pán Indra Amora, překrásné nebeské zpĕváky a tanečnice, jaro a santálem provonĕný vánek z vrchů Malaya spolu se ztĕlesnĕnou chamtivostí a omámením.