Skip to main content

Sloka 15

Text 15

Verš

Text

etat purandaro jñātvā
saptame ’smin kilāntare
tapo-viśaṅkito brahmann
ārebhe tad-vighātanam
etat purandaro jñātvā
saptame ’smin kilāntare
tapo-viśaṅkito brahmann
ārebhe tad-vighātanam

Synonyma

Synonyms

etat — toto; purandaraḥ — Pán Indra; jñātvā — dozvĕdĕl se; saptame — bĕhem sedmého; asmin — tohoto; kila — vskutku; antare — období vlády Manua; tapaḥ — askeze; viśaṅkitaḥ — začal se obávat; brahman — ó brāhmaṇo Śaunako; ārebhe — uvedl do pohybu; tat — této askeze; vighāṭanam — překážku.

etat — this; purandaraḥ — Lord Indra; jñātvā — learning; saptame — in the seventh; asmin — this; kila — indeed; antare — reign of Manu; tapaḥ — of the austerities; viśaṅkitaḥ — becoming fearful; brahman — O brāhmaṇa Śaunaka; ārebhe — he set into motion; tat — of that austerity; vighātanam — obstruction.

Překlad

Translation

Ó brāhmaṇo, Pán Indra se o Mārkaṇḍeyovĕ askezi dozvĕdĕl za vlády současného sedmého Manua a začal se jeho rostoucí mystické síly obávat. Pokusil se proto mudrci jeho askezi překazit.

O brāhmaṇa, during the seventh reign of Manu, the current age, Lord Indra came to know of Mārkaṇḍeya’s austerities and became fearful of his growing mystic potency. Thus he tried to impede the sage’s penance.