Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.15

Verš

etat purandaro jñātvā
saptame ’smin kilāntare
tapo-viśaṅkito brahmann
ārebhe tad-vighātanam

Synonyma

etat — toto; purandaraḥ — Pán Indra; jñātvā — dozvĕdĕl se; saptame — bĕhem sedmého; asmin — tohoto; kila — vskutku; antare — období vlády Manua; tapaḥ — askeze; viśaṅkitaḥ — začal se obávat; brahman — ó brāhmaṇo Śaunako; ārebhe — uvedl do pohybu; tat — této askeze; vighāṭanam — překážku.

Překlad

Ó brāhmaṇo, Pán Indra se o Mārkaṇḍeyovĕ askezi dozvĕdĕl za vlády současného sedmého Manua a začal se jeho rostoucí mystické síly obávat. Pokusil se proto mudrci jeho askezi překazit.