Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.14

Verš

tasyaivaṁ yuñjataś cittaṁ
mahā-yogena yoginaḥ
vyatīyāya mahān kālo
manvantara-ṣaḍ-ātmakaḥ

Synonyma

tasya — on; evam — tak; yuñjataḥ — když soustředil; cittam — svou mysl; mahā-yogena — mocným provádĕním yogy; yoginaḥ — tento mystický mudrc; vyatīyāya — uplynulo; mahān — hodnĕ; kālaḥ — času; manu-antara — životů Manua; ṣaṭ — šest; ātmakaḥ — trvající.

Překlad

Zatímco tento mystický mudrc svým mocným provádĕním yogy soustředil svou mysl, uplynulo nesmírné množství času trvající šest životů Manua.