Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Text

itthaṁ bṛhad-vrata-dharas
tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ
dadhyāv adhokṣajaṁ yogī
dhvasta-kleśāntarātmanā
itthaṁ bṛhad-vrata-dharas
tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ
dadhyāv adhokṣajaṁ yogī
dhvasta-kleśāntarātmanā

Synonyma

Synonyms

ittham — tímto způsobem; bṛhat-vrata-dharaḥ — dodržoval slib celibátu, brahmacaryu; tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ — svou askezí, studiem Véd a následováním usmĕrňujících zásad; dadhyau — meditoval; adhokṣajam — o transcendentálním Pánu; yogīyogī; dhvasta — zničil; kleśa — všechny druhy utrpení; antaḥ-ātmana — svou introspektivní myslí.

ittham — in this manner; bṛhat-vrata-dharaḥ — maintaining the vow of celibacy, brahmacarya; tapaḥ-svādhyāya-saṁyamaiḥ — by his austerities, study of the Vedas and regulative principles; dadhyau — he meditated; adhokṣajam — upon the transcendental Lord; yogī — the yogī; dhvasta — destroyed; kleśa — all troubles; antaḥ-ātmanā — with his introspective mind.

Překlad

Translation

Askezí, studiem Véd a sebeovládáním tento oddaný mystik Mārkaṇḍeya dodržoval přísný celibát. Mysl tak zbavil všeho utrpení, obrátil ji dovnitř a meditoval o Nejvyšší Osobnosti Božství nacházející se mimo dosah hmotných smyslů.

In this way the devotional mystic Mārkaṇḍeya maintained rigid celibacy through penance, study of the Vedas and self-discipline. With his mind thus free of all disturbances, he turned it inward and meditated on the Supreme Personality of Godhead, who lies beyond the material senses.