Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.8.1

Verš

śrī-śaunaka uvāca
sūta jīva ciraṁ sādho
vada no vadatāṁ vara
tamasy apāre bhramatāṁ
nṝṇāṁ tvaṁ pāra-darśanaḥ

Synonyma

śrī-śaunakaḥ uvāca — Śrī Śaunaka řekl; sūta — ó Sūto Gosvāmī; jīva — nechť žiješ; ciram — dlouho; sādho — ó svĕtče; vada — prosím povĕz; naḥ — nám; vadatām — z přednašečů; vara — ó ty, který jsi nejlepší; tamasi — v temnotĕ; apāre — neomezené; bhramatām — putující; nṝṇām — pro lidi; tvam — ty; pāra-darśanaḥ — ten, který vidíš druhý břeh.

Překlad

Śrī Śaunaka řekl: Ó Sūto, přejeme ti dlouhý život! Ó svĕtče, nejlepší z přednašečů, prosím promlouvej k nám dále. Z nevĕdomosti, ve které lidé bloudí, jim ve skutečnosti můžeš ukázat cestu pouze ty.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī píše, že mudrci vidĕli, že se Sūta Gosvāmī chystá ukončit své vyprávĕní Śrīmad-Bhāgavatamu, a tak na nĕho naléhali, aby ještĕ vyprávĕl příbĕh Mārkaṇḍeyi Ṛṣiho.