Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.7

Verš

kaśyapo ’haṁ ca sāvarṇī
rāma-śiṣyo ’kṛtavraṇaḥ
adhīmahi vyāsa-śiṣyāc
catvāro mūla-saṁhitāḥ

Synonyma

kaśyapaḥ — Kaśyapa; aham — já; ca — a; sāvarṇiḥ — Sāvarṇi; rāma-śiṣyaḥ — Rāmův žák; akṛtavranaḥ — jménem Akṛtavrana; adhīmahi — vstřebali jsme; vyāsa-śiṣyāt — od Vyāsova žáka (Romaharṣaṇy); catvāraḥ — čtyři; mūla-saṁhitāḥ — základní sbírky.

Překlad

Romaharṣaṇa, Vedavyāsův žák, rozdĕlil Purāṇy do čtyř základních sbírek. Mudrc Kaśyapa a já jsme se spolu se Sāvarṇim a Akṛtavranou, Rāmovým žákem, tyto čtyři části naučili.