Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.6

Verš

adhīyanta vyāsa-śiṣyāt
saṁhitāṁ mat-pitur mukhāt
ekaikām aham eteṣāṁ
śiṣyaḥ sarvāḥ samadhyagām

Synonyma

adhīyanta — naučili se; vyāsa-śiṣyāt — od Vyāsadevova žáka (Romaharṣaṇy); saṁhitām — sbírku Purāṇ; mat-pituḥ — mého otce; mukhāt — z úst; eka-ekām — každý se naučil jednu část; aham — já; eteṣām — jejich; śiṣyaḥ — žák; sarvāḥ — všechny sbírky; samadhyagām — jsem se zevrubnĕ naučil.

Překlad

Každý z nich studoval jednu ze šesti sbírek Purāṇ od mého otce Romahaārṣaṇy, který byl žákem Śrīly Vyāsadevy. Já jsem se stal žákem tĕchto šesti autorit a zevrubnĕ jsem se naučil veškeré jejich přednesy purānské moudrosti.