Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.4

Verš

nakṣatrakalpaḥ śāntiś ca
kaśyapāṅgirasādayaḥ
ete ātharvaṇācāryāḥ
śṛṇu paurāṇikān mune

Synonyma

nakṣatrakalpaḥ — Nakṣatrakalpa; śāntiḥ — Śāntikalpa; ca — také; kaśyapa-āṅgirasa-ādayaḥ — Kaśyapa, Āṅgirasa a další; ete — tito; ātharvaṇa-ācāryāḥ — duchovní mistři Atharva Vedy; śṛṇu — nyní slyš; paurāṇikān — autority Purāṇ; mune — ó mudrci Śaunako.

Překlad

Nakṣatrakalpa, Śāntikalpa, Kaśyapa, Āṅgirasa a další byli také mezi ācāryi Atharva Vedy. Nyní, ó mudrci, poslouchej, jak ti vyjmenuji autority na Purāṇy.