Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.22

Verš

evaṁ lakṣaṇa-lakṣyāṇi
purāṇāni purā-vidaḥ
munayo ’ṣṭādaśa prāhuḥ
kṣullakāni mahānti ca

Synonyma

evam — takto; lakṣaṇa-lakṣyāṇi — určené svými charakteristikami; purāṇāniPurāṇy; purā-vidaḥ — odborníci na dávnou historii; munayaḥ — mudrci; aṣṭādaśa — osmnáct; prāhuḥ — říkají; kṣullakāni — malých; mahānti — velkých; ca — také.

Překlad

Mudrci, kteří jsou odborníky na dávnou historii prohlašují, že se dají Purāṇay podle svých různých charakteristických znaků rozdĕlit na osmnáct hlavních a osmnáct druhotných.