Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.20

Verš

padārtheṣu yathā dravyaṁ
san-mātraṁ rūpa-nāmasu
bījādi-pañcatāntāsu
hy avasthāsu yutāyutam

Synonyma

pada-artheṣu — ve hmotných předmĕtech; yathā — tak jako; dravyam — základní podstata; sat-mātram — samotná existence vĕcí; rūpa-nāmasu — mezi jejich podobami a jmény; bīja-ādi — počínaje semenem (tj. od okamžiku početí); pañcatā-antāsu — konče smrtí; hi — vskutku; avasthāsu — v různých fázích tĕlesné existence; yuta-ayutam — spojené a oddĕlené.

Překlad

I když může hmotný objekt přijmout různé podoby a jména, jeho podstatná složka je vždy přítomna jako samotný základ jeho existence. Podobnĕ je Nejvyšší Absolutní Pravda spojenĕ i oddĕlenĕ neustále přítomna ve stvořeném hmotném tĕle ve všech jeho fázích početím počínaje a smrtí konče.

Význam

Vlhká hlína se dá tvarovat do různých podob zvaných „džbán,“ „kvĕtináč“ nebo „nádoba na suroviny.“ I přes rozdílná jména a tvary je podstatná složka, hlína, stále přítomna. Podobnĕ je Pán přítomen v tĕle ve všech jeho vývojových fázích. Pán se od hmotné přírody jako svrchovaný zdroj, ze kterého vzešla, neliší. Tato jedinečná Nejvyšší Bytost však zároveň existuje oddĕlenĕ, stranou ve svém vlastním sídle.