Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.19

Verš

vyatirekānvayo yasya
jāgrat-svapna-suṣuptiṣu
māyā-mayeṣu tad brahma
jīva-vṛttiṣv apāśrayaḥ

Synonyma

vyatireka — přítomna jako oddĕlená; anvayaḥ — a jako spojená; yasya — čeho; jāgrat — v bdĕlém stavu vĕdomí; svapna — spánku; suṣuptiṣu — a hlubokém spánku; māyā-mayeṣu — ve výtvorech klamné energie; tat — tato; brahma — Absolutní Pravda; jīva-vṛttiṣu — ve funkcích živých bytostí; apāśrayaḥ — jedinečné útočištĕ.

Překlad

Nejvyšší Absolutní Pravda je přítomna ve všech stavech vĕdomí  —  bdĕní, spánku a hlubokém spánku  —  ve všech fenoménech projevených klamnou energií a ve funkcích všech živých bytostí. Existuje však od toho všeho také oddĕlenĕ. Takto spočívající ve své vlastní transcendenci je konečným a jedinečným útočištĕm.