Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.17

Verš

naimittikaḥ prākṛtiko
nitya ātyantiko layaḥ
saṁstheti kavibhiḥ proktaś
caturdhāsya svabhāvataḥ

Synonyma

naimittikaḥ — příležitostné; prākṛtikaḥ — týkající se prvků; nityaḥ — průbĕžné; ātyantikaḥ — konečné; layaḥ — zničení; saṁsthā — zánik; iti — tak; kavibhiḥ — učenci; proktaḥ — popsány; caturdhā — ve čtyřech aspektech; asya — tohoto vesmíru; svabhāvataḥ — neodmyslitelnou energií Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Existují čtyři druhy vesmírného zničení  —  příležitostné, týkající se prvků, průbĕžné a konečné  —  ke kterým dochází vlivem neodmyslitelné energie Nejvyššího Pána. Učenci toto téma označili jako zničení.