Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.16

Verš

rājñāṁ brahma-prasūtānāṁ
vaṁśas trai-kāliko ’nvayaḥ
vaṁśānucaritaṁ teṣāṁ
vṛttaṁ vaṁśa-dharās ca ye

Synonyma

rājñām — králů; brahma-prasūtānām — původnĕ zrozených z Brahmy; vaṁśaḥ — dynastie; trai-kālikaḥ — existující ve třech fázích času (minulosti, přítomnosti a budoucnosti); anvayaḥ — pořadí; vaṁśa-anucaritam — historie dynastií; teṣām — tĕchto dynastií; vṛttam — činnosti; vaṁśa dharāḥ — význační příslušníci tĕchto dynastií; ca — a; ye — jež.

Překlad

Dynastie jsou rody králů, jež mají svůj původ v Pánu Brahmovi a sahají z minulosti přes současnost do budoucnosti. Záznamy o tĕchto dynastiích, zvláštĕ o jejich význačních členech, jsou námĕtem historie dynastií.