Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.7.11

Verš

avyākṛta-guṇa-kṣobhān
mahatas tri-vṛto ’hamaḥ
bhūta-sūkṣmendriyārthānāṁ
sambhavaḥ sarga ucyate

Synonyma

avyākṛta — neprojeveného stavu přírody; guṇa-kṣobhāt — uvedením kvalit do činnosti; mahataḥ — ze základní mahat-tattvy; tri-vṛtaḥ — trojí; ahamaḥ — z falešného ega; bhūta-sūkṣma — jemné podoby vnímání; indriya — smyslů; arthānām — a objektů smyslového vnímání; sambhavaḥ — vznik; sargaḥ — stvoření; ucyate — nazývá se.

Překlad

Uvedením původních kvalit v neprojevené hmotné přírodĕ do činnosti vzniká mahat-tattva. Z mahat-tattvy povstává prvek falešné ego, které se dĕlí na tři aspekty. Toto trojí falešné ego se dále projevuje jako jemné podoby vnímání, jako smysly a jako hrubé smyslové objekty. Jejich projevení se nazývá stvoření.