Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.73

Verš

sūta uvāca
evaṁ stutaḥ sa bhagavān
vāji-rūpa-dharo raviḥ
yajūṁṣy ayāta-yāmāni
munaye ’dāt prasāditaḥ

Synonyma

sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī řekl; evam — takto; stutaḥ — opĕvovaný; saḥ — on; bhagavān — mocný polobůh; vāji-rūpa — podobu konĕ; dharaḥ — přijal; raviḥ — sluneční bůh; yajūṁṣiyajur-mantry; ayāta-yāmāni — které se žádný jiný smrtelník nenaučil; munaye — mudrci; adāt — dal; prasāditaḥ — potĕšen.

Překlad

Sūta Gosvāmī řekl: Mocný bůh slunce byl s jeho opĕvováním spokojen, přijal podobu konĕ a mudrci Yājñavalkyovi předal yajur-mantry, které do té doby nikdo v lidské společnosti neznal.