Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.72

Verš

atha ha bhagavaṁs tava caraṇa-nalina-yugalaṁ tri-bhuvana-gurubhir abhivanditam aham ayāta-yāma-yajuṣ-kāma upasarāmīti.

Synonyma

atha — tak; ha — vskutku; bhagavan — ó Pane; tava — Tvé; caraṇa-nalina-yugalam — dvĕ lotosové nohy; tri-bhuvana — třī svĕtů; gurubhiḥ — duchovními mistry; abhivanditam — ctĕné; aham — já; ayāta-yāma — nikomu neznámé; yajuḥ-kāmaḥ — toužím po yajur-mantrách; upasarāmi — obracím se na a uctívám; iti — takto.

Překlad

Proto, ó můj pane, s modlitbou přicházím ke Tvým lotosovým nohám, které uctívají duchovní mistři tří svĕtů a doufám, že od Tebe získám mantry Yajur Védy, které nikdo jiný nezná.