Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.71

Verš

avani-patir ivāsādhūnāṁ bhayam udīrayann aṭati parita āśā-pālais tatra tatra kamala-kośāñjalibhir upahṛtārhaṇaḥ.

Synonyma

avani-patiḥ — král; iva — jako; asādhūnām — nesvatých; bhayam — strach; udīrayan — vytváříš; aṭati — cestuješ; paritaḥ — křížem krážem; āśā-pālaiḥ — božstva vládnoucí svĕtovým stranám; tatra tatra — sem a tam; kamala-kośa — drží lotosové kvĕty; añjalibhiḥ — se sepjatýma rukama; upahṛta — nabízejí; arhaṇaḥ — úctyhodné dary.

Překlad

Jako pozemský král cestuješ všude a šíříš strach mezi neznabohy, zatímco ti mocná božstva vládnoucí svĕtovým stranám se sepjatýma rukama nabízejí lotosové kvĕty a další úctyhodné dary.