Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.67

Verš

śrī-yājñavalkya uvāca
oṁ namo bhagavate ādityāyākhila-jagatām ātma-svarūpeṇa kāla-svarūpeṇa catur-vidha-bhūta-nikāyānāṁ brahmādi-stamba-paryantānām antar-hṛdayeṣu bahir api cākāśa ivopādhināvyavadhīyamāno bhavān eka eva kṣaṇa-lava-nimeṣāvayavopacita-saṁvatsara-gaṇenāpām ādāna- visargābhyām imāṁ loka-yātrām anuvahati.

Synonyma

śrī-yājñavalkyaḥ uvāca — Śrī Yājñavalkya řekl; oṁ namaḥ — s úctou se klaním; bhagavate — Osobnosti Božství; ādityāya — která se zjevuje jako bůh slunce; akhila-jagatām — všech planetárních soustav; ātma-svarūpeṇa — v podobĕ Nadduše; kāla-svarūpeṇa — v podobĕ času; catuḥ-vidha — čtyř druhů; bhūta-nikāyānām — všech živých bytostí; brahma-ādi — počínaje Pánem Brahmou; stamba-paryantānām — až po stébla trávy; antaḥ-hṛdayeṣu — v hloubi jejich srdcí; bahiḥ — navenek; api — také; ca — a; ākāśaḥ iva — stejnĕ jako éter; upādhinā — hmotnými označeními; avyavadhīyamānaḥ — nepokrytý; bhavān — ty; ekaḥ — sám; eva — vskutku; kṣaṇa-lava-nimeṣa — kṣaṇa, lava a nimeṣa (nejmenší časové úseky); avayava — tĕchto úseků; upacita — nahromadĕním; saṁvatsara-gaṇena — roky; apām — vody; ādāna — odebráním; visargābhyām — a dáváním; imām — tohoto; loka — vesmíru; yātrām — udržování; anuvahati — provádí.

Překlad

Śrī Yājñavalkya řekl: S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, zjevujícímu se v podobĕ slunce. Jsi přítomen jako vládce čtyř druhů živých bytostí, od Brahmy až po stébla trávy. Tak jako se nebe nachází uvnitř i vnĕ každé živé bytosti, jsi Ty přítomen v srdcích všech bytostí jako Nadduše a navenek jako čas. Tak jako nemůže být nebe pokryto mraky, které se v nĕm nacházejí, nejsi Ty nikdy pokryt falešnými hmotnými označeními. Ty sám udržuješ tento svĕt tokem let složených z malých časových úseků zvaných kṣaṇy, lavy a nimeṣi, vysoušením vody a jejím opĕtovným vracením v podobĕ deštĕ.

Význam

VÝZNAM: Tato modlitba není přednesena slunečnímu bohu jako nezávislé bytosti, ale spíše Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, zastoupenému Jeho mocnou expanzí v podobĕ slunečního božstva.