Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.62

Verš

yājñavalkyaś ca tac-chiṣya
āhāho bhagavan kiyat
caritenālpa-sārāṇāṁ
cariṣye ’haṁ su-duścaram

Synonyma

yājñavalkyaḥ — Yājñavalkya; ca — a; tat-śiṣyaḥ — žák Vaiśampāyany; āha — řekl; aho — jen se podívej; bhagavan — ó pane; kiyat — jakou cenu; caritena — snahou; alpa-sārāṇām — tĕchto slabých; cariṣye — vykonám; aham — já; su-duścaram — to, co je velmi tĕžké vykonat.

Překlad

Yājñavalkya, jeden z Vaiśampāyanových žáků jednou řekl: Ó pane, co získáš z nepatrného snažení tĕchto tvých slabých žáků? Já sám vykonám nĕjakou neobyčejnou askezi.