Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.61

Verš

vaiśampāyana-śiṣyā vai
carakādhvaryavo ’bhavan
yac cerur brahma-hatyāṁhaḥ
kṣapaṇaṁ sva-guror vratam

Synonyma

vaiśampāyana-śiṣyāḥ — Vaiśampāyanovi žáci; vai — vskutku; caraka — Carakové; adhvaryavaḥ — autoritami na Atharva Vedu; abhavan — stali se; yat — protože; ceruḥ — konali; brahma-hatyā — kvůli zabití brāhmaṇy; aṁhaḥ — hříchu; kṣapaṇam — odčinĕní; sva-guroḥ — za svého gurua; vratam — slib.

Překlad

Vaiśampāyanovi žáci se stali autoritami na Atharva Vedu. Byli známi jako Carakové, protože dodržovali přísné sliby, aby svého gurua zbavili hříchu zabití brāhmaṇy.