Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.60

Verš

bahvṛcāḥ saṁhitā hy etā
ebhir brahmarṣibhir dhṛtāḥ
śrutvaitac-chandasāṁ vyāsaṁ
sarva-pāpaiḥ pramucyate

Synonyma

bahu-ṛcāḥṚgVédy; saṁhitāḥ — sbírky; hi — vskutku; etāḥ — tyto; ebhiḥ — tĕmito; brahma-ṛṣibhiḥ — svatými brāhmaṇy; dhṛtāḥ — předávány učednickou posloupností; śrutvā — vyslechnutím; etat — jejich; chandasām — posvátných veršů; vyāsam — způsobu rozdĕlení; sarva-pāpaiḥ — ode všech hříchů; pramucyate — bude osvobozen.

Překlad

Tak byly tyto různé saṁhity Ṛg Vedy udržovány učednickou posloupností svatých brāhmaṇů. Pouhé naslouchání o tom, jak byly védské hymny předávány, zbaví človĕka všech hříchů.