Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.5

Verš

bhagavaṁs takṣakādibhyo
mṛtyubhyo na bibhemy aham
praviṣṭo brahma nirvāṇam
abhayaṁ darśitaṁ tvayā

Synonyma

bhagavan — můj pane; takṣaka — okřídleného hada Takṣaky; ādibhyaḥ — nebo jiných živých bytostí; mṛtyubhyaḥ — opakovaného umírání; na bibhemi — nebojím se; aham — já; praviṣṭaḥ — vstoupil jsem; brahma — do Absolutní Pravdy; nirvāṇam — nepočítaje vše hmotné; abhayam — nebojácnost; darśitam — ukázal jsi; tvayā — ty.

Překlad

Můj pane, nebojím se už Takṣaky ani jiné živé bytosti, a dokonce ani opakovaného umírání, protože jsem se zcela pohroužil do této čistĕ duchovní Absolutní Pravdy, kterou jsi mi vyjevil, a která ničí veškerý strach.