Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.43

Verš

tato ’kṣara-samāmnāyam
asṛjad bhagavān ajaḥ
antasthoṣma-svara-sparśa-
hrasva-dīrghādi-lakṣaṇam

Synonyma

tataḥ — z této oṁkāry; akṣara — různých zvuků; samāmnāyam — celkový souhrn; asṛjat — stvořil; bhagavān — mocný polobůh; ajaḥ — nezrozený Brahmā; anta-stha — jako polosamohlásky; uṣma — sykavky; svara — samohlásky; sparśa — a ražené souhlásky; hrasva-dīrgha — v krtátkých i dlouhých podobách; ādi — a tak dále; lakṣaṇam — charakterizovány.

Překlad

Pán Brahmā z této oṁkāry stvořil všechny zvuky abecedy  —  samohlásky, souhlásky, polosamohlásky, sykavky a další  —  které se liší délkou.