Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.42

Verš

tasya hy āsaṁs trayo varṇā
a-kārādyā bhṛgūdvaha
dhāryante yais trayo bhāvā
guṇa-nāmārtha-vṛttayaḥ

Synonyma

tasya — z této oṁkāry; hi — vskutku; āsan — vznikly; trayaḥ — tři; varṇāḥ — zvuky abecedy; a-kāra-ādyāḥ — počínaje písmenem a; bhṛgu-udvaha — ó nejpřednĕjší z potomků Bhṛgua; dhāryante — jsou udržovány; yaiḥ — kterým tři zvuky; trayaḥ — tři; bhāvāḥ — stavy existence; guṇa — vlastnosti přírody; nāma — jména; artha — cíle; vṛttayaḥ — a stavy vĕdomí.

Překlad

Oṁkāra projevila původní tři zvuky abecedy  —  A, U a M, které, ó nejpřednĕjší potomku Bhṛgua, udržují všechny trojí aspekty hmotné existence, včetnĕ třech kvalit přírody, jmen Ṛg, Yajur a Sāma Véd, cílů známých jako planetární soustavy Bhūr, Bhuvar, Svar a tří úrovní činností zvaných bdĕní, snĕní a hluboký spánek.