Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.3

Verš

nāty-adbhutam ahaṁ manye
mahatām acyutātmanām
ajñeṣu tāpa-tapteṣu
bhūteṣu yad anugrahaḥ

Synonyma

na — ne; ati-adbhutam — velmi překvapující; aham — já; manye — myslím; mahatām — pro velké duše; acyuta-ātmanām — jejichž mysli jsou vždy pohrouženy v Pánu Kṛṣṇovi; ajñeṣu — nevĕdomým; tāpa — utrpením hmotného života; tapteṣu — sužovaným; bhūteṣu — podmínĕným duším; yat — kterou; anugrahaḥ — milost.

Překlad

Nepovažuji za nic překvapujícího, když velké duše jako jsi ty, jež mají mysl pohrouženou v neselhávající Osobnosti Božství, prokazují milost pošetilým podmínĕným duším sužovaným utrpením hmotného života tak jako my.