Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.14

Verš

hāhā-kāro mahān āsīd
bhuvi khe dikṣu sarvataḥ
vismitā hy abhavan sarve
devāsura-narādayaḥ

Synonyma

hāhā-kāraḥ — zoufalý nářek; mahān — velké; āsīt — byl; bhuvi — na zemi; khe — na nebi; dikṣu — ve svĕtových stranách; sarvataḥ — všude okolo; vismitāḥ — ohromeni; hi — vskutku; abhavan — byli; sarve — všichni; deva — polobozi; asura — démoni; nara — lidské bytosti; ādayaḥ — a ostatní tvorové.

Překlad

Ze všech svĕtových stran se na zemi i na nebi ozval hlasitý nářek a všichni polobozi, démoni, lidské bytosti i ostatní tvorové byli ohromení.