Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.6.12

Verš

taṁ tarpayitvā draviṇair
nivartya viṣa-hāriṇam
dvija-rūpa-praticchannaḥ
kāma-rūpo ’daśan nṛpam

Synonyma

tam — jej (Kaśyapu); tarpayitvā — uspokojil; draviṇaiḥ — vzácnými dary; nivartya — zastavil; viṣa-hāriṇam — odborník na neutralizování jedu; dvija-rūpa — podobu brāhmaṇy; praticchannaḥ — přijal; kāma-rūpaḥ — Takṣaka, který dokázal přijmout jakoukoliv podobu si přál; adaśat — uštkl; nṛpam — krále Parīkṣita.

Překlad

Takṣaka Kaśyapu uspokojil vzácnými dary a tak mudrci, který dokázal neutralizovat jed, zabránil v ochranĕ Mahārāje Parīkṣita. Potom okřídlený had, který dokázal přijmout jakoukoliv podobu podle svého přání, přijal podobu brāhmaṇy, přišel ke králi a uštkl ho.

Význam

Kaśyapa by dokázal Takṣakův jed neutralizovat, což předvedl na palmĕ, kterou přivedl k životu po té, co ji Takṣaka kousnutím svými jedovými zuby spálil na popel. Řízením osudu se Takṣakovi podařilo Kaśyapu odvrátit, a tak došlo k nevyhnutelnému.