Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.5.9

Verš

evam ātmānam ātma-stham
ātmanaivāmṛśa prabho
buddhyānumāna-garbhiṇyā
vāsudevānucintayā

Synonyma

evam — takto; ātmānam — své skutečné já; ātma-stham — nacházející se v tĕlesném pokryvu; ātmanā — svou myslí; eva — vskutku; āmṛśa — pečlivĕ zvaž; prabho — ó vládče vlastního já (králi Parīkṣite); buddhyā — inteligencí; anumāna-garbhiṇyā — zrozenou z logiky; vāsudeva-anucintayā — s meditací o Pánu Vāsudevovi.

Překlad

Můj drahý králi, neustálou meditací o Nejvyšším Pánu Vāsudevovi a s využitím čisté a logické inteligence by ses mĕl pečlivĕ zamyslet nad svým skutečným já a nad tím, jak setrvává v hmotném tĕle.