Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

na tatrātmā svayaṁ-jyotir
yo vyaktāvyaktayoḥ paraḥ
ākāśa iva cādhāro
dhruvo ’nantopamas tataḥ
na tatrātmā svayaṁ-jyotir
yo vyaktāvyaktayoḥ paraḥ
ākāśa iva cādhāro
dhruvo ’nantopamas tataḥ

Synonyma

Synonyms

na — ne; tatra — tam; ātmā — duše; svayam-jyotiḥ — samovyzařující; yaḥ — jež; vyakta-avyaktayoḥ — od projevených a neprojevených (hrubých a jemných tĕl); paraḥ — liší se; ākāśaḥ — nebe; iva — jako; ca — a; ādhāraḥ — základ; dhruvaḥ — pevný; ananta — bez konce; upamaḥ — nebo srovnání; tataḥ — tak.

na — not; tatra — there; ātmā — the soul; svayam-jyotiḥ — self-luminous; yaḥ — who; vyakta-avyaktayoḥ — from the manifest and the unmanifest (the gross and subtle bodies); paraḥ — different; ākāśaḥ — the sky; iva — as; ca — and; ādhāraḥ — the basis; dhruvaḥ — fixed; ananta — without end; upamaḥ — or comparison; tataḥ — thus.

Překlad

Translation

Duše v tĕle je samovyzařující a oddĕlená od viditelného hrubého a neviditelného jemného tĕla. Zůstává jako pevný základ mĕnící se tĕlesné existence, tak jako je éterické nebe nemĕnným základem promĕn hmoty. Duše proto nemá konec a nedá se přirovnat k ničemu hmotnému.

The soul within the body is self-luminous and is separate from the visible gross body and invisible subtle body. It remains as the fixed basis of changing bodily existence, just as the ethereal sky is the unchanging background of material transformation. Therefore the soul is endless and without material comparison.