Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.5.7

Verš

snehādhiṣṭhāna-varty-agni-
saṁyogo yāvad īyate
tāvad dīpasya dīpatvam
evaṁ deha-kṛto bhavaḥ
rajaḥ-sattva-tamo-vṛttyā
jāyate ’tha vinaśyati

Synonyma

sneha — olej; adhiṣṭhāna — nádoba; varti — knot; agni — a oheň; saṁyogaḥ — spojení; yāvat — do jaké míry; īyate — je vidĕt; tāvat — do té míry; dīpasya — lampy; dīpatvam — funkce lampy; evam — podobnĕ; deha-kṛtaḥ — kvůli hmotnému tĕlu; bhavaḥ — hmotná existence; rajaḥ-sattva-tamaḥ — z kvalit vášnĕ, dobra a nevĕdomosti; vṛttyā — činností; jāyate — vzniká; atha — a; vinaśyati — je zničena.

Překlad

Lampa plní svoji funkci pouze spojením jejího paliva, nádoby, knotu a ohnĕ. Hmotný život založený na ztotožnĕní duše s tĕlem je podobnĕ rozvinut a zničen činnostmi hmotného dobra, vášnĕ a nevĕdomosti, které jsou základními složkami tĕla.