Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.5.6

Verš

manaḥ sṛjati vai dehān
guṇān karmāṇi cātmanaḥ
tan manaḥ sṛjate māyā
tato jīvasya saṁsṛtiḥ

Synonyma

manaḥ — mysl; sṛjati — vytváří; vai — vskutku; dehān — hmotná tĕla; guṇān — vlastnosti; karmāṇi — činnosti; ca — a; ātmanaḥ — duše; tat — tuto; manaḥ — mysl; sṛjate — vytváří; māyā — klamná energie Nejvyššího Pána; tataḥ — tak; jīvasya — individuální živé bytosti; saṁsṛtiḥ — hmotná existence.

Překlad

Hmotná tĕla, vlastnosti a činnosti duchovní duše jsou vytvořeny hmotnou myslí, jež je stvořena klamnou energií Nejvyššího Pána. Tímto způsobem duše přijímá hmotnou existenci.