Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.43

Verš

imāṁ vakṣyaty asau sūta
ṛṣibhyo naimiṣālaye
dīrgha-satre kuru-śreṣṭha
sampṛṣṭaḥ śaunakādibhiḥ

Synonyma

imam — tento; vakṣyati — přednese; asau — přítomen zde, před námi; sūtaḥ — Sūta Gosvāmī; ṛṣibhyaḥ — mudrcům; naimiṣa-ālaye — v lese Naimiṣa; dīrgha-satre — bĕhem dlouhodobé obĕti; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; sampṛṣṭaḥ — dotázán; śaunaka-ādibhiḥ — shromáždĕním vedeným Śaunakou.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, tentýž Sūta Gosvāmī, který nyní sedí před námi, přednese tento Bhāgavatam mudrcům shromáždĕným u velké obĕti v Naimiṣāraṇyi. Stane se tak poté, co bude dotázán členy shromáždĕní vedeného Śaunakou.

Význam

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy ke čtvrté kapitole dvanáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Čtyři druhy zničení vesmíru.“