Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.40

Verš

saṁsāra-sindhum ati-dustaram uttitīrṣor
nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya
līlā-kathā-rasa-niṣevaṇam antareṇa
puṁso bhaved vividha-duḥkha-davārditasya

Synonyma

saṁsāra — hmotné existence; sindhum — oceán; ati-dustaram — nepřekonatelný; uttitīrṣoḥ — pro toho, kdo chce překonat; na — není; anyaḥ — žádná jiná; plavaḥ — loď; bhagavataḥ — Osobnosti Božství; puruṣa-uttamasya — Nejvyššího Pána; līlā-kathā — vyprávĕní zábav; rasa — transcendentální chuti; niṣevaṇam — službou; antareṇa — kromĕ toho; puṁsaḥ — pro osobu; bhavet — mohou být; vividha — různých; duḥkha — hmotných utrpení; dava — ohnĕm; arditasya — která je soužena.

Překlad

Pro toho, kdo trpí v ohni nesčetných utrpení a chce tento nepřekonatelný oceán hmotné existence překročit, není jiná vhodná loď než rozvíjení oddanosti k transcendentální chuti pro vyprávĕní o zábavách Nejvyšší Osobnost Božství.

Význam

I když není zcela možné Pánovy zábavy popsat úplnĕ, může i jejich částečné ocenĕní osobu zachránit před nesnesitelným utrpením hmotné existence. Horečku hmotné existence lze odstranit pouze lékem svatého jména a zábav Nejvyššího Pána, jež jsou dokonale vyprávĕny ve Śrīmad-Bhāgavatamu.