Skip to main content

Sloka 39

Text 39

Verš

Text

etāḥ kuru-śreṣṭha jagad-vidhātur
nārāyaṇasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
līlā-kathās te kathitāḥ samāsataḥ
kārtsnyena nājo ’py abhidhātum īśaḥ
etāḥ kuru-śreṣṭha jagad-vidhātur
nārāyaṇasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
līlā-kathās te kathitāḥ samāsataḥ
kārtsnyena nājo ’py abhidhātum īśaḥ

Synonyma

Synonyms

etāḥ — tato; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; jagat-vidhātuḥ — stvořitele vesmíru; nārāyaṇasya — Pána Nārāyaṇa; akhila-sattva-dhāmnaḥ — zdroje veškeré existence; līlā-kathāḥ — vyprávĕní o zábavách; te — tobĕ; kathitāḥ — vyprávĕl jsem; samāsataḥ — v souhrnu; kārtsnyena — zcela; na — ne; ajaḥ — nezrozený Brahmā; api — dokonce ani; abhidhātum — vyčíslit; īśaḥ — je schopen.

etāḥ — these; kuru-śreṣṭha — O best of the Kurus; jagat-vidhātuḥ — of the creator of the universe; nārāyaṇasya — of Lord Nārāyaṇa; akhila-sattva-dhāmnaḥ — the reservoir of all existences; līlā-kathāḥ — the pastime narrations; te — to you; kathitāḥ — have been related; samāsataḥ — in summary; kārtsnyena — entirely; na — not; ajaḥ — unborn Brahmā; api — even; abhidhātum — to enumerate; īśaḥ — is capable.

Překlad

Translation

Ó nejlepší z Kuruovců, pouze v krátkém souhrnu jsem ti vyprávĕl o zábavách Pána Nārāyaṇa, stvořitele tohoto svĕta a konečného zdroje veškeré existence. Zcela by je nedokázal popsat ani samotný Pán Brahmā.

O best of the Kurus, I have related to you these narrations of the pastimes of Lord Nārāyaṇa, the creator of this world and the ultimate reservoir of all existence, presenting them to you only in brief summary. Even Lord Brahmā himself would be incapable of describing them entirely.