Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.39

Verš

etāḥ kuru-śreṣṭha jagad-vidhātur
nārāyaṇasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
līlā-kathās te kathitāḥ samāsataḥ
kārtsnyena nājo ’py abhidhātum īśaḥ

Synonyma

etāḥ — tato; kuru-śreṣṭha — ó nejlepší z Kuruovců; jagat-vidhātuḥ — stvořitele vesmíru; nārāyaṇasya — Pána Nārāyaṇa; akhila-sattva-dhāmnaḥ — zdroje veškeré existence; līlā-kathāḥ — vyprávĕní o zábavách; te — tobĕ; kathitāḥ — vyprávĕl jsem; samāsataḥ — v souhrnu; kārtsnyena — zcela; na — ne; ajaḥ — nezrozený Brahmā; api — dokonce ani; abhidhātum — vyčíslit; īśaḥ — je schopen.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, pouze v krátkém souhrnu jsem ti vyprávĕl o zábavách Pána Nārāyaṇa, stvořitele tohoto svĕta a konečného zdroje veškeré existence. Zcela by je nedokázal popsat ani samotný Pán Brahmā.