Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.38

Verš

nityo naimittikaś caiva
tathā prākṛtiko layaḥ
ātyantikaś ca kathitaḥ
kālasya gatir īdṛśī

Synonyma

nityaḥ — neustálé; naimittikaḥ — občasné; ca — a; eva — vskutku; tathā — také; prākṛtikaḥ — přirozené; layaḥ — zničení; ātyantikaḥ — konečné; ca — a; kathitaḥ — jsou popsána; kālasya — času; gatiḥ — bĕh; īdṛśī — takto.

Překlad

Takto je bĕh času popsán pomocí čtyř druhů zničení – neustálého, občasného, živelného a konečného.