Skip to main content

Sloka 37

ТЕКСТ 37

Verš

Текст

anādy-antavatānena
kāleneśvara-mūrtinā
avasthā naiva dṛśyante
viyati jyotiṣām iva
андй-антаватнена
кленевара-мӯртин
авастх наива дйанте
вийати джйотишм ива

Synonyma

Пословный перевод

anādi-anta-vatā — bez počátku a konce; anena — tímto; kālena — časem; īśvara — Nejvyšší Osobnosti Božství; mūrtinā — zastoupení; avasthāḥ — různá stádia; na — ne; eva — vskutku; dṛśyante — jsou vidĕt; viyati — ve vesmíru; jyotiṣām — pohybujících se planet; iva — jako.

анди-анта-ват — без начала и конца; анена — этим; клена — временем; ӣвара — Верховной Личности Бога; мӯртин — представителем; авастх — разные ступени; на — не; эва — поистине; дйанте — видимы; вийати — в космосе; джйотишм — движущихся планет; ива — в точности как.

Překlad

Перевод

Tyto stavy existence stvořené časem, který je neosobním zástupcem Nejvyššího Pána bez počátku a bez konce, nejsou viditelné, tak jako nelze přímo postřehnout nepatrné okamžité zmĕny postavení planet na nebi.

Эти состояния бытия, порождаемые не имеющим начала и конца временем, которое олицетворяет в этом мире Верховного Господа, невозможно увидеть глазом, как невозможно ощутить бесконечно малые ежесекундные перемещения планет на небе.

Význam

Комментарий

Každý ví, že slunce se neustále pohybuje po nebi, ale přesto tento pohyb není bĕžnĕ vidĕt. Nikdo také přímo nevnímá růst svých vlasů či nehtů, i když s plynoucím časem vnímáme skutečnost, že rostou. Čas je Pánovou energií, je velmi jemný a mocný, a pro pošetilce snažící se vykořisťovat hmotné stvoření, je nepřekonatelnou překážkou.

Всем известно, что солнце постоянно движется в пространстве, однако невооруженным глазом увидеть его передвижение невозможно. Точно так же невозможно увидеть, как растут волосы или ногти, хотя с течением времени результат этого роста становится виден. Время — очень тонкая и могущественная энергия Господа, и ни один глупец, пытающийся эксплуатировать материальное творение, не в силах победить его.