Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.37

Verš

anādy-antavatānena
kāleneśvara-mūrtinā
avasthā naiva dṛśyante
viyati jyotiṣām iva

Synonyma

anādi-anta-vatā — bez počátku a konce; anena — tímto; kālena — časem; īśvara — Nejvyšší Osobnosti Božství; mūrtinā — zastoupení; avasthāḥ — různá stádia; na — ne; eva — vskutku; dṛśyante — jsou vidĕt; viyati — ve vesmíru; jyotiṣām — pohybujících se planet; iva — jako.

Překlad

Tyto stavy existence stvořené časem, který je neosobním zástupcem Nejvyššího Pána bez počátku a bez konce, nejsou viditelné, tak jako nelze přímo postřehnout nepatrné okamžité zmĕny postavení planet na nebi.

Význam

Každý ví, že slunce se neustále pohybuje po nebi, ale přesto tento pohyb není bĕžnĕ vidĕt. Nikdo také přímo nevnímá růst svých vlasů či nehtů, i když s plynoucím časem vnímáme skutečnost, že rostou. Čas je Pánovou energií, je velmi jemný a mocný, a pro pošetilce snažící se vykořisťovat hmotné stvoření, je nepřekonatelnou překážkou.