Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 12.4.36

Verš

kāla-sroto-javenāśu
hriyamāṇasya nityadā
pariṇāminām avasthās tā
janma-pralaya-hetavaḥ

Synonyma

kāla — času; srotaḥ — mocného proudu; javena — silou; āśu — rychle; hriyamāṇasya — toho, co je odebráno; nityadā — neustále; pariṇāminām — vĕcí podléhajících zmĕnám; avasthāḥ — různé stavy; tāḥ — ty; janma — zrození; pralaya — a zničení; hetavaḥ — příčiny.

Překlad

Všechny hmotné výtvory procházejí zmĕnami a jsou neustále a rychle opotřebovávány mocnými proudy času. Různé stavy existence, které hmotné výtvory projevují, jsou neustálými příčinami jejich stvoření a zničení.